Politika za kolačiće:
Tehnologija kolačića pomaže nam da Vam pružimo najbolje moguće iskustvo kada posetite ovaj sajt. Molimo Vas da nas obavestite ako želite da prihvatite kolačiće. Saznajte više

Uslovi učešća u nagradnoj igri „ADAMYOURSELF“

 • 1. OPEL SOUTHEAST EUROPE KFT, u daljem tekstu „OPEL”, organizator je nagradne igre „ADAM YOURSELF“. Predmet ovog takmičenja je da kreirate ADAM-a po svojim željama. Ovo takmičenje, koje se odvija od 2. decembra 2015. do 15. marta 2016, isključivo je OPEL-ova akcija i ni na koji način nije povezana s Facebookom i nije sponzorisana, podržana niti organizovana od strane Facebooka. Učešćem u ovom takmičenju, učesnik izričito prihvata sledeće uslove. OPEL zadržava pravo da izmeni takmičenje u celini ili delimično i/ili da ga obustavi ili prekine u bilo kom trenutku..

 • 2. Učešće je u svakom slučaju na dobrovoljnoj bazi i ne zavisi od kupovine bilo kog proizvoda ili usluge. Učešće je dozvoljeno svakom ljubitelju OPEL-a s Facebook profilom, koji ima navršenih 18 godina ili više i prijavljeno prebivalište u Srbiji. Zaposleni u OPEL-u i OPEL-ovim prodajnim i uslužnim organizacijama i njihovi rođaci, nemaju pravo učešća..

 • 3. OPEL ima pravo da isključi učesnike iz takmičenja iz bitnih razloga u bilo kom trenutku. Bitni razlozi uključuju, ali nisu ograničeni na kršenje ovih uslova, pokušaj manipulacije takmičenja, pokušaj ometanja ili uticanja na redovan tok tamičenja i/ili pretnje ili uznemiravanja zaposlenih u OPEL-u ili drugih takmičara..

 • 4. Korisnici imaju priliku da učestvuju u takmičenju ADAM YOURSELF preko veb stranice (kampanjske) adamyourself.com/rs. U ove svrhe, učesnik treba da kreira svog ADAM-a, dodeli mu ime (Opel ADAM „xyz”) i to snimi na kampanjskoj stranici pod nazivom „prijava za takmičenje”. Da bi učestvovao, učesnik treba da se prijavi putem svog Facebook naloga.
  Pobednika takmičenja odabraće OPEL-ov žiri među 10 takmičara s najvećim brojem dobijenih glasova.
  Svaki učesnik može poslati samo jednu takmičarsku prijavu. Ako učesnik želi da promeni svoju takmičarsku prijavu, moraće da u potpunosti obriše postojeću prijavu i počne iz početka. Svi glasovi dobijeni za prethodnu prijavu se brišu.

 • 5. Od učesnika se traži da dostave svoj Facebook nalog, ime i zemlju preko prijavnog obrasca na Facebook aplikaciji. Dobitnici nagrada će biti objavljeni krajem marta 2016. godine. Pobednici će biti obavešteni putem mejla i treba da potvrde svoju nagradu tako što će odgovoriti na taj mejl u roku od jedne nedelje dostavljajući puno ime i prezime, adresu i broj telefona. Ukoliko učesnik ne potvrdi svoju nagradu u roku od jedne nedelje, više je ne može tražiti i Opelov žiri će kao dobitnika nagrade odabrati nekog od preostalih učesnika među 10 najboljih takmičarskih prijava..

 • 6. Kampanja ADAM YOURSELF biće lansirana 2. decembra 2015. Takmičanje traje do 15. marta 2016. Nagrada uključuje:
  • Priliku za osvajanje ADAM-a kakav je naveden u njegovoj/njenoj takmičarskoj prijavi, koji će biti prodavan u ograničenoj seriji za Opel-ovu modelsku godinu 2017. Ukoliko je zakonski moguće i dozvoljeno bez kršenja drugih prava, ime te ograničene serije ADAM-a biće jednako imenu koje mu je dato u pobedničkoj takmičarskoj prijavi.
  • Priliku za pojavljivanje na snimanju foto ili video materijala za Opel brend (tačan format snimanja odrediće Opel po sopstvenom nahođenju i u dogledno vreme). Opel će preuzeti sve troškove putovanja i smeštaja pobenika prilikom prisustvovanja gorenavedenom snimanju. Sadržaj (film i/ili foto slajdovi) proizveden tokom ovog snimanja biće postavljen na Opelov vebsajt, stranice društvenih mreža i/ili oglase ili reklame.
  • Priliku za dobijanje 1 OPEL-a ADAM kakav je naveden u pobedničkoj takmičarskoj prijavi, s motorom (tržište definiše tip motora). ADAM će biti uručen pobednicima do 6 meseci nakon što je pobednik dostavio OPEL-u sve specifikacije automobila.
  Opel zadržava pravo da isključi pobednika koji koristi lažan identitet i/ili lažnu adresu ili namerava da manipuliše rezultatima takmičenja na bilo koji drugi način.
  Za reklamiranje ove nove ograničene serije, Opel će uključiti pobednički automobil ADAM u sav komunikacijski materijal. Ovo uključivanje u komunikacijski materijal planirano je da se izvede od leta 2016. Međutim, takvo uključivanje će se dogoditi samo ako je to izvodljivo po OPEL-OVOM nahođenju. Ne postoji OPEL-ova obaveza za takvo uključivanje. Proizvođač zadrzava pravo da izmeni pobednički ADAM u skladu sa važećim specifikacijama u trenutku proizvodnje.

 • 7. Svojim učešćem, kreiranjem ADAM-a i slanjem takmičarske fotogrfije, svaki učesnik daje OPEL-u: neekskluzivno, besplatno, neopozivo, vremenski i teritorijalno neograničeno i prenosivo pravo korišćenja u bilo koju svrhu vezanu za bilo koja i sva autorska prava, izdavačka prava, lična prava i svako drugo intelektualno vlasništvo ili druga prava u vezi s poslatom fotografijom, uključujući, ali se ne ograničavajući na upotrebu u marketinške svrhe u katalozima, brošurama, drugom štampanom materijalu, vebsajtovima i u izdvačke svrhe na OPEL-ovom Facebooku ili bilo kom drugom vebsajtu. Učesnik neće imati potraživanja od OPEL-a u vezi s ovim. Za sve fotografije koje sadrže slike ljudi, učesnik potvrđuje i garantuje da su prikazani ljudi dali svoju saglasnost da budu na toj slici i da se slika koristi u navedene svrhe.
  Takođe, pod uslovom da je učesnik pobednik takmičenja, učesnik daje pristanak OPEL-u da koristi fotografiju na način opisan gore, njegovo ime i njegovu sliku u bilo kom i svim marketinškim materijalima vezanim za Opel ADAM. Uz to, pod istim uslovima, učesnik daje OPEL-u ekskluzivno pravo da koristi ime koje je učesnik odabrao za svog konfigurisanog ADAM-a neopozivo, vremenskii teritorijalno neograničeno i prenosivo. Učesnik se obavezuje na sve neophodne korake kako bise omogućilo OPEL-u da koristi dotično ime..

 • 8. Odluke OPEL-a su konačne. Isključeno je svako obraćanje sudovima. Nagrade neće biti isplaćene u novcu niti se mogu preneti. OPEL zadržava pravo da zameni nagrade ekvivalentnim drugim nagrADAM-a..

 • 9. Ako se bilo koja odredba ovih uslova utvrdi kao ili postane nevažeća, to neće uticati na punovažnost ostalih odredaba. Takmičenje podleže nemačkom zakonu..

 • 10. Pristanak na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti Vi svojevoljno dajete pristanak da kompanija OPEL Southeast Europe LLC, No. 117, Szabadsag ut, Budimpešta, Mađarska („Rukovalac podacima“) može prikupljati, obrađivati i rukovati Vašim podacima o ličnosti koji su u vezi sa Vašim učešćem u takmičenju „ADAM YOURSELF”, u svrhu organizovanja i sprovođenja takmičenja „ADAM YOURSELF”, održavanja kontakta s učesnicima takmičenja, sprovođenja marketinških kampanja, marketinškog planiranja i istraživanja.
  Svrha obrade utvrđena je od strane Rukovaoca podacima, uz Vaš pristanak kao osobe na koju se podaci o ličnosti odnose. Davanje podataka o ličnosti radi obrade i ostvarivanja gore navedene svrhe je dobrovoljno. Prikupljeni podaci biće čuvani i upotrebljavani do Vašeg opoziva saglasnosti za obradu ličnih podataka.
  Vaš pristanak takođe ovlašćuje Rukovaoca podacima da, u cilju ostvarivanja svrhe obrade, prosleđuje Vaše podatke o ličnosti sledećim licima: (i) OPEL Southeast Europe LLC predstavništvo u Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina, br. 165, (ii) General Motors Holding LLC, 100 Renaissance Ctr Detroit, MI 48243 , Michigan USA, (iii) svim drugim kompanijama koje rade u okviru General Motors grupacije, (iv) Crane Ltd. Mađarska, Revesz utca 27-29, (v) OnStar Europe Ltd, Adam Opel AG Bahnhofsplatz D-65423 Rüsselsheim am Main, (vi) dobavljačima, maloprodajnim trgovcima i agentima Rukovaoca podacima i /ili (vii) svim ostalim pravnim subjektima u Republici Srbiji i/ili u inostranstvu koja su ugovorom s Rukovaocem podacima ovlašćena za obradu ili korišćenje podataka o ličnosti u navedene svrhe.
  Prosleđivanje podataka o ličnosti gore navedenim licima čije je registrovano sedište van teritorije Republike Srbije, moguće je pod uslovom: (i) da se registrovano sedište lica kome se podaci prosleđuju nalazi u nadležnosti države članice Konvencije o zaštiti pojedinaca u pogledu automatske obrade podataka Saveta Evrope, odnosno (ii) da je Rukovalac podacima prethodno pribavio dozvolu Poverenika za prosleđivanje podataka licima čije se registrovano sedište nalazi u nadležnosti države koja nije članica Konvencije o zaštiti pojedinaca u pogledu automatske obrade podataka Saveta Evrope.
  Rukovalac podacima, kompanije koje posluju u okviru General Motors grupacije i treća lica koja prikupljaju, obrađuju i koriste Vaše podatke o ličnosti, odnosiće se prema njima sa dužnom pažnjom i poverljivošću, pridržavajući se važećih propisa. Ovlašćeni ste da opozovete pristanak za obradu podataka, u pisanoj formi ili usmeno uz zapisnik. U slučaju opoziva saglasnosti, dužni ste da Rukovaocu podacima nadoknadite opravdane troškove i štetu (ukoliko ista postoji) u skladu s propisima koji regulišu odgovornost za štetu. Obrada podataka nije dozvoljena nakon opoziva pristanka.
  Ovlašćeni ste na ostvarivanje prava propisanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Zakon“) odnosno možete poslati pisani zahtev Rukovaocu podacima na adresu registrovanog sedišta Rukovaoca podacima ili e-mail adresu cac@gm.com kojim ćete tražiti (i) obaveštenje o obradi podataka koji se odnose na Vas, (ii) uvid u takve podatke (iii) kopiranje takvih podataka i (iv) da Rukovalac podacima izvrši ispravku, izmenu, dopunu ili brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade. U cilju ispunjenja Vašeg zahteva Rukovalac podacima će isti proslediti svim licima kojima je prethodno dostavio Vaše podatke. Ovim pravima se naročito možete koristiti u slučaju postojanja sumnje u nedozvoljenost obrade Vaših podataka.
  U slučaju da ste onemogućeni u ostvarivanju prava predviđenih Zakonom (kako je napred pojašnjeno), možete izjaviiti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije..

 • 11. U meri u kojoj zakon to dopušta, isključena je odgovornost OPEL-a i njegovih izvršilaca. Ovo se ne odnosi na slučaj kranjeg nemara ili namerne povrede života, tela ili zdravlja učesnika. OPEL utoliko nije odgovoran ni za direktnu ili indirektnu štetu kao što je izgubljena dobit, gubici iz poslovanja, nastali troškovi i rashodi – bez obzira na to jesu li ili nisu takve štete bileverovatne u vreme učešća na ovom takmičenju..